Margaret Mitchellová (druhá zleva) v roce 1939 obdržela čestný titul Smith College.