Margaret telefonuje, obdivovatelé její knihy jí tehdy volali velmi často.