Margaret Mitchellová o své knize

"Pokud má můj román nějaké téma, je to přežití. Co dělá některé lidi schopnými zdolat katastrofy a jiné, zjevně stejně schopné, silné a statečné, se jim poddat? Děje se to při každém pozdvižení. Někteří lidé přežijí, jiní ne. Jaké schopnosti jsou v těch, kdo si svou cestu probíjí triumfálně, a chybí těm, kdo jdou ke dnu...? Já jen vím, že ti, kdo přežijí, říkají té schopnosti "důvtip". Tak jsem napsala o lidech, kteří mají důvtip, a o lidech, kteří jej nemají."