SRBSKY

 

Prohujalo sa vihorom

 

 

Srbský překlad - všimněte si fonetického přepisu jmen!